KLACHT OVER BPOST


EEN KLACHT MELDEN?

Heb je ook een klacht over Bpost? Via de knop hieronder kan je heel eenvoudig je klacht melden. Probeer op die manier je klacht duidelijk te maken en een oplossing te zoeken!

Klacht melden

Product/dienst: Post en pakjes

Brieven die niet toekomen of na 10 -14dagen . En pakjes die terug naar afzender gestuurd worden

Pakjes die door Bpost moeten geleverd worden en naar afzender terug worden gezonden omdat je na 3 weken wachten niet thuis was.\r\nWaar is de postbode die een briefje in de bus stak met uur en dag dat je je pakje in de post zelf kon halen in dat geval.\r\nBlijkbaar Is dat te duur en te veel gevraagd. Post die er 10 dagen en meer op zet om toe te komen of nooit toe komt in eigen land of streek. Met de problemen en soms kosten er na.Post die niet van ons is bij ons in de bus en omgekeerd.\r\n\r\n En gaan klagen helpt niks veel papier invullen geen resultaat nopes.

GEWENSTE OPLOSSING

Dat de post werkt zoals vroeger en minder voor de reclame zorgt dan voor de post waarvoor ze zijn. En de jongens wat minder afgejakkerd worden die moeten leveren dan zouden ze het goed kunnen doen !!!!!!!

Misbruik melden? (Privacy inbreuk, scheldwoorden, rascisme, ...)