KLACHT OVER MOBISTAR


EEN KLACHT MELDEN?

Heb je ook een klacht over Mobistar? Via de knop hieronder kan je heel eenvoudig je klacht melden. Probeer op die manier je klacht duidelijk te maken en een oplossing te zoeken!

Klacht melden

Product/dienst: Verzekering

Verzekeringsfraude

"Door volgende formule verzeker je voor niets! Immers jou toestal is altijd afhankelijk van het toestel. Het is immers betrokken is de schade!. 1.2 Accidentele materiële schade: Elke vernieling, totale of gedeeltelijke beschadiging, die de goede werking van het Verzekerd Toestel aantast en die het gevolg is van een plotselinge, externe en onvoorzienbare gebeurtenis, en die los staat van de Verzekerde en onafhankelijk is van het Verzekerd Toestel, die de exclusieve oorzaak is van de Accidentele stoffelijke Schade aan het Toestel.

GEWENSTE OPLOSSING

Een degelijk contract met juiste duidelijke dekking incl. valschade.

Misbruik melden? (Privacy inbreuk, scheldwoorden, rascisme, ...)